Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Vēstnesim 100
→
Oficiālais izdevējs
→
Integrētā vadības sistēma
→
Publiskie iepirkumi
→
Finanšu informācija
→
Biežāk uzdotie jautājumi
↓
Vēsture
→
Viegli lasīt
→
Rekvizīti
→

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 

Jautājumi un atbildes par Latvijas Republikas oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis” sakārtotas sekojošos tematiskos blokos:

I. Oficiālais izdevums

II. Oficiālie paziņojumi

III. Apliecinātas izdrukas

IV. Finansējuma modelis

V. Pakalpojumi

 

 1. jautājums: Kas ir oficiālais izdevējs unir tā funkcijas?

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma, kas izdod oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē vestnesis.lv), sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību vietnē likumi.lv, uztur LV portālu (lvportals.lv) - valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums", izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā vietni juristavards.lv žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv darbību.

Oficiālā izdevēja darbību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), kura mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

I. Oficiālais izdevums

 2. jautājums: Kas ir oficiālais izdevums un kur to var atrast?

Atbilde: Latvijas Republikas oficiālais izdevums ir “Latvijas Vēstnesis”. Tas ir periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” tiek īstenota oficiālās publikācijas funkcija Latvijā.

Par pieejamību un periodiskumu plašāk skat. šeit.

 3. jautājums: Kas ir oficiālā publikācija?

Atbilde: Oficiālā publikācija ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija (tie ir likumi, Ministru kabineta noteikumi, citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi). Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. (OPTIL, 2. pants (2))

 4. jautājums: Cik bieži iznāk ” Latvijas Vēstnesis "? Un no pulksten cikiem tajā (vestnesis.lv) var apskatīt jaunāko saturu?

Atbilde: Oficiālais izdevums iznāk katru darba dienu (no pirmdienas līdz piektdienai) un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tā saturs publiski pieejams attiecīgā laidiena iznākšanas dienā (saturs tiek publicēts pēc pusnakts).

 5. jautājums: Ko publicē ”Latvijas Vēstnesī"?

Atbilde: Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē:

 • ārējos normatīvos aktus un citus tiesību aktus; pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā; Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

 6. jautājums: Cik droša ir elektroniskā publikācija?

Atbilde: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu, ir valsts informācijas sistēma un tiek aizsargāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bez tam oficiālais izdevējs strādā atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001:2015 (vadības sistēma) un ISO 27001:2013 (informācijas drošība) prasībām, kas informācijas drošības jomā atsevišķās pozīcijās paredz pat stingrākas prasības par normatīvajos aktos noteiktajām.

Lai nodrošinātu to, ka ikviens var pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža, katru oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidiena satura rādītāju un katru attiecīgajā laidienā ietverto publikāciju (tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu) oficiālā izdevēja pilnvarota persona apliecina ar drošu elektronisko parakstu. Šo risinājumu oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis" ir izstrādājis sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televizijas centru.

Plašāk par informācijas drošību skat. šeit.

 7. jautājums:  Kā praktiski var realizēties atkalizmantošana? Kurus aktus drīkst atkalizmantot par brīvu, kurus – par samaksu? Pēc cik ilga laika kopš izsludināšanas jebkura persona var atkalizmantot ārējos normatīvos aktus?

Atbilde: Informācijas atkalizmantošana ir informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas radīšanas sākotnējais mērķis. Ar informācijas atkalizmantošanu saprot tās izmantošanu inovatīvā veidā, piemēram, kombinējot informāciju no dažādiem avotiem. Ar to saistāma jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana, pievienojot tiem papildu pievienoto vērtību. Līdz ar to oficiālās publikācijas ikdienišķa lietošana nebūs atkalizmantošana.

Oficiālās publikācijas (tiesību aktu un oficiālo paziņojumu) informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija atkalizmantošanai pieejama uzreiz pēc oficiālās publikācijas. Atkalizmantošanai pieejama oficiālā publikācija vietnē vestnesis.lv (izņemot oficiāli publicētās Uzņēmumu reģistra ziņas – šīs informācijas atkalizmantošanu organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs  (OPTIL 18. pants (2)) un vietnē likumi.lv. Informācija atkalizmantošanai pieejama bez maksas, izņemot gadījumus, ja atkalizmantotājs vēlas saņemt šo informāciju īpaši pielāgotā veidā, piemēram, dokumenta pamatteksta un meta-datu piegāde XML formātā no Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas automatizētā veidā.

Atsauce uz atkalizmantošanai izmantotās informācijas avotu – OBLIGĀTA.

 8. jautājums:  Kādu praksi attiecībā uz personas datu aizsardzību īsteno oficiālais izdevējs?

Atbilde: OPTIL paredz, ka informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu fizisko personu datu aizsardzības prasībām, kā arī uzdod oficiālajam izdevējam nodrošināt publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai. Ņemot vērā minēto, oficiālā publikācija elektroniski ir pieejama informācijas iesniedzēja redakcijā – pat ja tā satur personas kodus.

Taču, lai ierobežotu personas kodu pieejamību ārpus oficiālās publikācijas, tie joprojām tiek eksponēti aizklātā veidā tīmekļa vietnē vestnesis.lv veiktās meklēšanas rezultātos.

Publikācijās līdz 2012. gada 1. jūlijā, kad Latvijā ieviesta oficiālā publikācija elektroniskā formātā, vietnes vestnesis.lv saturā ir daļēji aizklāti personas kodi.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" sniegtie pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši šādai privātuma politikai

II. Oficiālie paziņojumi

 9. jautājums: Vai elektroniskā publikācija paplašina privātpersonu iespējas iesniegt oficiālo paziņojumu, neierodoties klātienē ”Latvijas Vēstnesī"? Kur un kā to var izdarīt fiziskā persona/ juridiskā persona?

Atbilde: Fiziskām personām piedāvājam šādas iespējas, kā iesniegt publikācijas pieteikumu:

 1. Klientu centrā (klātienē: Bruņinieku 41, Rīga),
 2. e-pastā (e-paraksts),
 3. pa pastu (ja publikācijas pieteikumu sagatavojusi juridiska persona).

Arī juridiskām personām ir vairākas iespējas. Plašāk lūdzam skatīt mājaslapā lv.lv sadaļā „Oficiālo paziņojumu iesniegšana”.

 10. jautājums: Kāda informācija ir uzskatāma par oficiālo paziņojumu?

Atbilde: Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti. To nosaka OPTIL 10. pants.

Tātad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis" publicē tādu informāciju, kuras publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti (ap 200).

 11. jautājums: Cik ilgā laikā oficiālais paziņojums tiek nopublicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”?

Atbilde: Ja publikācijas pieteikumā nav norādīts vēlamais publikācijas termiņš, tad tas ir parastā kārtībā − piecās darba dienās.

 12. jautājums: Kur un kā iesniedzējs var uzzināt, ka oficiālais paziņojums ir publicēts? Vai katru dienu pašam jāseko līdzi vai arī iespējams saņemt informāciju no ”Latvijas Vēstneša”, kurā dienā gaidāma vai bijusi publikācija?

Atbilde: Ja iesniedzējs ir veicis samaksu par oficiālā paziņojuma publikācijas apliecinājumu, tad to varēs saņemt pa pastu uz norādīto adresi.

Citas papildu iespējas:

 • Iesniedzējs var pats pārbaudīt, vai oficiālais paziņojums ir publicēts oficiālajā izdevumā (vietnē vestnesis.lv).
 • “Latvijas Vēstnesis” interesentiem piedāvā e-pastā saņemt ziņu par interesējošu publikāciju oficiālajā izdevumā tūlītēji pēc tās publiskošanas: “Seko līdzi”.

Saziņai:

 • e-pasts: slud@lv.lv,
 • informatīvais tālrunis 67898741.

 13. jautājums: Kur un kā noskaidrot, cik būs jāmaksā par oficiālā paziņojuma publicēšanu? Kur var iepazīties ar cenām?

Atbilde: No 2021. gada 1. janvāra informācijas iesniedzējiem - uzņēmējiem, privātpersonām u. c. - nav jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv), lai segtu oficiālo publikāciju izmaksas. To paredz grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.

Citi maksas pakalpojumi, ko nodrošina oficiālā izdevuma izdevējs, tiek noteikti saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" un VSIA “Latvijas Vēstnesis" valdes apstiprināto cenrādi.

Ar cenrādi var iepazīties oficiālā izdevēja mājaslapā lv.lv sadaļā Oficiālie paziņojumi” > “Cenas” vai arī sazinoties ar Klientu centru (Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011)

Saziņai:

 14. jautājums: Kas atbild par oficiālā paziņojuma saturu? Vai ”Latvijas Vēstnesis” to rediģē?

Atbilde: OPTIL paredz, ka par satura atbilstību likumu prasībām atbild informācijas iesniedzējs, nodrošinot, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām. (OPTIL, 11. pants)

III. Apliecinātas izdrukas

 15. jautājums:  Kas ir apliecinātās izdrukas un oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas apliecinājumi? Kāds ir to statuss (pielietojums)?

Atbilde: Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka nodrošina tās pieprasītājam iespēju iepazīties ar oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroniski publicētas oficiālās publikācijas saturu drukas formātā. Šādas izdrukas izgatavošanu nodrošina oficiālais izdevējs par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu, vienlaikus apliecinot tās satura atbilstību oficiālajai publikācijai.

Lai arī tikai informatīva, apliecināta izdruka tās saņēmējam var noderēt situācijās, kad nepieciešams autoritatīvs apliecinājums tam, ka konkrētā informācija drukas formātā ir atbilstoša oficiālajai publikācijai, kas pieejama vietnē vestnesis.lv.

Tā kā apliecināta izdruka tiek sagatavota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kā apliecināta kopija, tā atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam par rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtību ir derīga arī tam, lai pierādītu noteikta satura ziņu oficiālas publikācijas faktu.

Oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas apliecinājumi apliecina to, ka noteiktā oficiālā izdevuma vai oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurā publicēts attiecīga satura oficiālais paziņojums (sludinājums) - apliecinājumā tiek iekļauts oficiālā paziņojuma (sludinājuma) teksts un oficiālā izdevuma vai oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdošanas datums un numurs.

Atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam par rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtību publikācijas apliecinājums ir derīgs tam, lai pierādītu noteikta satura ziņu oficiālas publikācijas faktu.

Plašāka informācija atrodama mājaslapā lv.lv sadaļā „Oficiālie paziņojumi” – „Apliecinājumi”

 16. jautājums: Kur un kā var saņemt apliecinātu izdruku? Vai to var iepriekš pasūtīt? Un cik tā maksā?

Atbilde: Apliecinātu izdruku var saņemt mūsu Klientu centrā, Bruņinieku ielā 41. To var pasūtīt iepriekš, zvanot pa Klientu centra tālruni 678998741 vai rakstot uz e-pastu: slud@lv.lv.  Saskaņā ar likumu izdrukas cena būs atbilstoša tās sagatavošanas pašizmaksai.

 17. jautājums: Kādās situācijās vispār var noderēt apliecināta izdruka?

Atbilde: Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka, lai arī tikai informatīva, varētu tās saņēmējam noderēt situācijās, kad nepieciešams autoritatīvs apliecinājums tam, ka dotā oficiālā publikācija drukas formātā ir atbilstoša tai, kāda tā ir pieejama elektroniski oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

IV. Finansējuma modelis

 18. jautājums: Vai ”Latvijas Vēstnesis” saņem valsts budžeta līdzekļus?

Atbilde: “Latvijas Vēstnesis” kā valsts uzņēmums dibināts 1993. gada 2. februārī. 2000. gadā tas reorganizēts par bezpeļņas organizāciju - valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (BO VSIA), 2004. gadā – par VSIA. Valsts kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija.

No 2021. gada 1. janvāra oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas izmaksas sedz no:

 1. valsts budžeta dotācijas;
 2. oficiālā izdevuma izdevēja pašu ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;
 3. citiem normatīvajos aktos paredzētiem finanšu avotiem.

Maksu par OPTIL 14. panta otrās daļas 4. un 7. punktā minētajiem pakalpojumiem nosaka oficiālā izdevuma izdevēja izpildinstitūcija, nepārsniedzot šo pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu. Maksu par atkalizmantošanu joprojām nosaka Oficiālo publikāciju noteikumi.

 19. jautājums: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL) oficiālajam izdevējam „Latvijas Vēstnesis” deleģētas valsts funkcijas. Vai likuma grozījumi 2021. gadā attiecas arī uz šīm funkcijām?

Atbilde: Latvijas Republikas oficiālais izdevējs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" – īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu (OPTIL 14. pants 2. daļa):

 1. izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību vietnē vestnesis.lv;
 2. sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību vietnē likumi.lv;
 3. uztur LV portālu - valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" vietnē lvportals.lv;
 4. izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā vietni juristavards.lv;
 5. uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas arhivēšanu;
 6. izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos;
 7. izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi.

V. Pakalpojumi

 20. jautājums: Vai ”Latvijas Vēstnesī” var vērsties pēc palīdzības, lai rastu konsultāciju juridiskos jautājumos?

Atbilde: “Latvijas Vēstnesis” nesniedz juridiskas konsultācijas.

“Latvijas Vēstnesis” sniedz atbalstu oficiālajā izdevumā (vestnesis.lv) un vietnē likumi.lv publicēto dokumentu meklēšanā un vietņu lietošanā (tālr. 67898739), kā arī sniedz konsultācijas par oficiālo paziņojumu publicēšanas kārtību un nosacījumiem oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (tālr. 67898741).

“Latvijas Vēstneša” kompetencē nav patstāvīgi skaidrot (interpretēt) tiesību aktu saturu, jo to var darīt tikai tiesību akta izdevējs (institūcija) vai institūcija, kas ir atbildīga par tiesību akta piemērošanu.

LV portālā (lvportals.lv) ir pieejami tiesību aktu skaidrojumi, kas tiek sagatavoti kopā ar atbildīgajām institūcijām. Papildus tam LV portāla sadaļā “E-konsultācijas” iedzīvotāji var uzdot jautājumus par valsts pakalpojumiem un tiesisko regulējumu Latvijā. Portāla redaktori kopā ar atbildīgo institūciju iespējami ātrā laikā sagatavos atbildi, ko kopā ar jautājumu publicēs portālā.

 21. jautājums: Vai “Latvijas Vēstnesī” var meklēt palīdzību, lai atrastu dokumentu vietnēs vestnesis.lv un/vai likumi.lv? Ar ko šādā situācijā sazināties?

Atbilde: Gan vietnē vestnesis.lv, gan likumi.lv lietotāju ērtībai tiek nodrošināts izvērstais meklētājs (lapas augšpusē). Ar meklētāja palīdzību var meklēt publikācijas gan pēc vārdiem tekstā, gan dokumenta izdevēja, veida, paziņojuma (sludinājuma) grupas, publicēšanas datuma “Latvijas Vēstnesī”, oficiālās publikācijas (OP) numura u. c. parametriem.

Ja neizdodas atrast meklēto dokumentu, Jūs varat zvanīt uz ”Latvijas Vēstneša” informatīvajiem tālruņiem: 67898741 (par oficiālajiem paziņojumiem) un 67898739 (par tiesību aktiem) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.


 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67898741
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).