Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Vēstnesim 100
→
Oficiālais izdevējs
↓
·
Stratēģija
·
Struktūra, valde, protokoli
·
Normatīvie akti
·
Privātuma politika
·
Pētījumi
·
Sadarbība
·
Vakances
·
Logotipi
·
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
→
Publiskie iepirkumi
→
Finanšu informācija
→
Biežāk uzdotie jautājumi
→
Vēsture
→
Viegli lasīt
→
Rekvizīti
→

OFICIĀLAIS IZDEVĒJS LATVIJAS VĒSTNESIS

 

"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības,” nosaka Latvijas Republikas Satversmes 90. pants. Kur uzzināt par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību? To nodrošina Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv.

Oficiālā izdevēja darbību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), kura mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību. 

OPTIL grozījumi, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, paredz būtiskus jaunievedumus:

  1. no 2021. gada 1. janvāra informācijas iesniedzējiem - uzņēmējiem, privātpersonām u.c. - nav jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv), lai segtu oficiālo publikāciju izmaksas;
     
  2. no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv)  publicēs arī visus pašvaldību saistošos noteikumus (vienkopus un sistematizētā veidā tie būs pieejami arī vietnē likumi.lv);

Valsts deleģēti uzdevumi

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs  - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" - īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu (OPTIL 14. pants 2. daļa):

1) izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību vietnē vestnesis.lv;

2) sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību vietnē likumi.lv;

3) uztur LV portālu - valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" vietnē lvportals.lv;

4) izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā vietni juristavards.lv;

5) uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas arhivēšanu;

6) izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos;

7) izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi.

Ministru kabinets 2020. gada 18. augustā, atbalstot informatīvajā ziņojumumā "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi" piedāvāto risinājumu, noteicis oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti. (2020. gada MK sēdes protokols Nr. 49, 38.§, 7.p.

Finansēšanas modelis

„Latvijas Vēstnesis” kā valsts uzņēmums dibināts 1993. gada 2. februārī. 2000. gadā tas reorganizēts par bezpeļņas organizāciju - valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (BO VSIA), 2004. gadā – par VSIA. Valsts kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija.

No 2021. gada 1. janvāra oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas izmaksas sedz no:

  1. valsts budžeta dotācijas;
  2. oficiālā izdevuma izdevēja pašu ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;
  3. citiem normatīvajos aktos paredzētiem finanšu avotiem.


Maksu par OPTIL 14. panta otrās daļas 4. un 7. punktā minētajiem pakalpojumiem nosaka oficiālā izdevuma izdevēja izpildinstitūcija, nepārsniedzot šo pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu. Maksu par atkalizmantošanu joprojām nosaka Oficiālo publikāciju noteikumi.

 

Videovizītkarte: kas ir oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”?:

Zini un izmanto: oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis":


Mūsu misija

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” stratēģiskais mērķis:

  • nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem,
  • kā arī kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.
 
 

Oficiālais izdevums

 
 

Četri portāli

 
 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67898741
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).