Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Vēstnesim 100
↓
·
Jaunumi
·
Izdevēja vēsture
·
Pirmais. 14.12.1918.
·
Infografika
·
Video
Oficiālais izdevējs
→
Integrētā vadības sistēma
→
Publiskie iepirkumi
→
Finanšu informācija
→
Biežāk uzdotie jautājumi
→
Vēsture
→
Viegli lasīt
→
Rekvizīti
→

"PAGAIDU VALDĪBAS VĒSTNESIS" - JAUNĀS VALSTS BALSS

 

Pirmais oficiālais laikraksts Latvijā bija “Pagaidu Valdības Vēstnesis”. Ar 1918. gada 7. decembra Latvijas Pagaidu Valdības lēmumu atzīts par nepieciešamu izdot “valdības orgānu”  (turpmāk – laikraksts) ar nosaukumu “Pagaidu Valdības Vēstnesis”. Laikrakstu “Pagaidu Valdības Vēstnesis” izveidoja astotajā Latvijas Pagaidu Valdības sēdē, 11 dienā kopš pirmās Latvijas Pagaidu Valdības sēdes 1918.gada 26.novembrī.

2018. gadā, projekta #Vēstnesim100 ietvaros, oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas savulaik digitalizēto "Pagaidas Valdības Vēstneša" pirmo numuru, to izdeva ierobežotā tirāžā (400 eksemplāri).

Valsts balss

Ar oficiālo izdevumu saprot demokrātiskas un tiesiskas valsts „balsi”.  Suverēnās varas nesēja – tauta – to izmanto, lai dotu rīkojumu ikvienam tās loceklim pakļauties ar tās priekšstāvju starpniecību noteiktajai tiesiskajai kārtībai.

Šodien to uzticēts izdot Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesim”. Tā funkcijas noteiktas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.  

Oficiālais izdevums ir salīdzinoši vienkāršs tiesību institūts, kuram tomēr ir fundamentāla nozīme ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšanā.

Oficiālo izdevumu vēsture Latvijā sākās jau neilgi pēc valsts dibināšanas. No 1918. gada 7. decembra līdz 1919. gada vidum Latvijas teritorijā bija vairāki izdevumi, kuru publikācijām piemita oficiāls raksturs, proti, “Pagaidu Valdības Vēstnesis”, “Latvijas Sargs”, “Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums” un “Tautas balss”. Taču pēc šī perioda līdz pat Padomju Savienības okupācijai 1940. gadā bija tikai viens izdevums, kam bija piešķirts oficiāls statuss valsts pieņemto aktu publicēšanai, lai tie iegūtu saistošu spēku, un tas bija “Valdības Vēstnesis”.

Likumi, paziņojumi, paskaidrojumi

Jau pirmajā “Pagaidu Valdības Vēstneša” numurā zem laikraksta nosaukuma bija norādīts, ka tas ir Latvijas Pagaidu Valdības un viņas apakšorgānu oficiālais laikraksts.  Pirmā ziņa pirmajā lapā -  saistīta ar Latvijas valsts izveidošanu, norādot, ka 1918.gada 18.novembrī ir proklamēta Latvija. Uzreiz pēc tam tika norādīta informācija par Tautas Padomi (tās sastāvs un izskatītie jautājumi), kā arī publicēta Tautas Padomes Politiskā platforma.

Turpat skaidrots šāda laikraksta izveidošanas iemesls, proti, Pagaidu valdība nevar palikt bez sava “oficiālā orgāna”, kurā paziņoti visi tās likumi un rīkojumi, kas pilsoņiem jāzina un jāievēro.[1] Norādīts, ka “Pagaidu Valdības Vēstnesī” iespiestiem likumiem un rīkojumiem būs oficiāla un autentiska nozīme”, likumi un rīkojumi būs spēkā no septītās publicēšanas dienas, kā arī iestādēm un tiesām būs pienākums glabāt laikrakstu un pēc tā saņemšanas pieturēties pēc publicēto likumu un rīkojumu satura. Īpaši tika uzsvērts, ka neviens nevarēs aizbildināties ar publicēto likumu un rīkojumu nezināšanu. Interesanti, ka laiks, kad likumi un rīkojumi stāsies spēkā, neizrietēja no Pagaidu Valdības lēmumiem, bet to noteica pati redakcija.

Bez likumu un rīkojumu publicēšanas “Pagaidu Valdības Vēstnesis” bija paredzēts arī tiesu un iestāžu sludinājumu publicēšanai. Iecere -  izveidot redakcijas un sludinājumu nodaļu. Redakcijas nodaļā bija paredzēts publicēt šādu informāciju:

 • likumdevēju iestāžu publicētos un izpildīšanai apstiprinātos likumus;
 • uz likuma pamata izdotos iestāžu noteikumus un rīkojumus;
 • oficiālās ziņas par valdības iestāžu darbību;
 • oficiālās ziņas par pārmaiņām amatvīru sastāvā;
 • oficiālās ziņas par komisijām, sapulcēm un ārlietām;
 • nepareizu oficiālo ziņu labojumus;
 • oficiālos statistikas pārskatus;
 • paskaidrojumus par atsevišķu izdoto likumu nozīmi un vajadzību;
 • apcerējumus par dažādām valsts zinātnes nozarēm;
 • ziņas un paziņojumi no Latvijas, arī par nekārtībām un likumu izmaiņām, kā arī ziņas par svarīgākiem notikumiem ārzemēs;
 • sīkumus[2] (1.numurā, piemēram, publicēts humoristisks atgadījums no vēlēšanām).

Sludinājumu nodaļā bija paredzēts publicēt tiesu un iestāžu oficiālos sludinājumus, kā arī privātpersonu sludinājumus. Kā tika secināts par jauno laikrakstu: “Pagaidu Valdības Vēstneša saturu nodomāts dot nevis tīri sausi formāli, bet likt arī tādu, kas var interesēt arī pārējo lasītāju aprindas. Tādēļ var likt cerību, ka jaunais valdības orgāns atradīs savus piekritējus”.

Pirmajā “Pagaidu Valdības Vēstnesis” numurā tika publicēti arī vairāki Tautas padomes normatīvie akti, piemēram, 1918.gada 1.decembra Latvijas Pagastu Satversmes pagaidu likums, 1918.gada 4.decembra likums “Latvijas apgādības orgāni, viņu uzbūve un darbības robežas”, 1918.gada 5.decembra “Pagaidu noteikumi par iekšējās apsardzības organizācijām” un 1918. gada 6.decembra Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību.

Neskatoties uz neilgo “Pagaidu Valdības Vēstneša” pastāvēšanas laiku, laikrakstā tika paspēts analizēt arī demokrātiskai valstij būtiskus jautājumus. 3.numurā publicēja rakstu “Vispārējas un proporcionālas vēlēšanas”, kur tika skaidrota šādu vēlēšanu būtība. Raksts bija anonīms.[3]

“Pagaidu Valdības Vēstnesī” publicēti arī vairāki paziņojumi.

 • 1. numurā Aizsardzības ministrija lūdza ziedot zemes sargiem siltu veļu un drēbes.[4]
 • 2. numurā tika publicēts paziņojums par angļu valodas stundām.[5]
 • Savukārt 3. numurā aicināja parakstīties par Latvijas neatkarības aizdevumu, aicinot pilsoņus “pie pamata likšanas neatkarīgai Latvijai [..] būvējat paši savu brīvības pili”.

 “Pagaidu Valdības Vēstnesī” publicēta ne vien tāda informācija, kas ir tiešā veidā saistīta ar valsti (normatīvie akti, rīkojumi, paziņojumi, lūgumi utt.), bet arī parasti cilvēku sludinājumi, un konkrēti – paziņojums par atrastu zirgu un sludinājums par angļu valodas stundām.

______

[1] Redakcijas raksts “Pagaidu Valdības Vēstnesis”. Pagaidu Valdības Vēstnesis, Nr.1, 14.12.1918., 1.lpp.

[2] Turpat

[3] Raksts “Vispārējas un proporcionālas vēlēšanas”. Pagaidu Valdības Vēstnesis, Nr.3, 24.12.1918., 1.lpp.

[4] “Angļu stundas”. Pagaidu Valdības Vēstnesis, Nr.2, 23.12.1918., 2.lpp.

[5] “Ziedojiet mūsu zemes sargiem siltu veļu un drēbes”. Pagaidu Valdības Vēstnesis, Nr.1, 14.12.1918., 3.lpp.


 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67898741
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).