Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Oficiālie paziņojumi
→
Abonēšana / Iegāde
→
Grāmatas
↓
·
Grāmatu katalogs
·
Grāmatu apgāds
·
Piegāde
·
Iegādes noteikumi
Reklāma / Sludinājumi
→
 
Tēmas
Valsts tiesības
Tiesību teorija un vēsture
Civiltiesības
Krimināltiesības
Administratīvās tiesības
Tiesu prakse
Likumi
Nejuridiskie izdevumi
Dažādi pētījumi

GRĀMATU IEGĀDES NOTEIKUMI (LĪGUMS)

 

Šis līgums tiek slēgts starp VSIA “Latvijas Vēstnesis”, reģistrācijas Nr. 40003113794, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, (turpmāk – Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Pārdevēja tīmekļa vietnē lv.lv/gramatas (turpmāk – e-veikals).

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja e-veikala piedāvājumu. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja e-veikalā.

2. Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās

Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu e-veikalā un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par Līguma noslēgšanu. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad puses, kurām tie adresēti, tiem var piekļūt.

3. Preču pasūtīšanas noteikumi

Iepirkties Pārdevēja e-veikalā Pircējs var bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Lai iegādātos Pārdevēja preces, Pircējam nepieciešams:

 • 1. solis. Grāmatu katalogā izvēlēties grāmatu vai grāmatas. Pircējam jānorāda eksemplāru skaits un tie jāpievieno pirkuma grozam. Pirkuma groza saturu var labot un mainīt.
 • 2. solis. Jāapstiprina pasūtījums, nospiežot pogu „Pasūtīt”.
 • 3. solis. Jāaizpilda pasūtījuma anketa un jāizvēlas ērtākais piegādes veids. Atkarībā no piegādes veida Pasūtījuma kopsummai tiks pievienota papildu samaksa par piegādi. Pircēja sniegtā informācija tiks izmantota rēķina sagatavošanai.
  Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un privātuma politiku.
  Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Noformējot pasūtījumu, Pircējs piekrīt saņemt rēķinu elektroniski bez rekvizīta “Paraksts”. Pēc Pircēja pieprasījuma rēķins var tikt nosūtīts pa e-pastu arī ar drošu elektronisko parakstu.
  Pircējam ir iespēja samaksāt par precēm tiešsaistē, ar norēķinu sadaļā minētajām maksājumu kartēm vai internetbanku, kā arī klātienē Klientu centrā (skaidrā naudā vai ar maksājumu karti).
  Pircējam jāaizpilda lauki, kas norādīti kā minimāli nepieciešamie maksājuma veikšanai, un jāveic maksājums.
 • 4. solis. Pircēja pasūtījums tiks reģistrēts pēc tam, kad Pircējs būs veicis maksājumu. Uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Pasūtījuma reģistrēšanas apliecinājums.

Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir Pasūtītāja rīcībā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, zvanot uz kontakttālruni 67311161.

Veicot pasūtījumu, Pircējam jānorāda:

 • prece;
 • preces daudzums;
 • pircēja vārds, uzvārds / juridiskai personai - uzņēmuma nosaukums;
 • personas kods / juridiskai personai - uzņēmuma reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • piegādes veids (VAS “Latvijas Pasts”, reģ.nr. 40003052790 (turpmāk – Latvijas Pasts),  "Omniva" pakomāts (Latvijā), tiešā piegāde vai saņemšana Pārdevēja klientu centrā Bruņinieku ielā 41, Rīgā);
 • piegādes adrese (ja izvēlēta Latvijas Pasts, vai tiešā piegāde);
 • tālrunis;
 • e-pasta adrese.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Ja pasūtījums veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai, iespējams, precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. Preces apmaksas noteikumi

Kad aizpildīta pasūtījuma forma, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas (izņemot gadījumu, kad apmaksa tiek veikta ar maksājumu kartes palīdzību tiešsaistē). Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē.

Pasūtījums tiks uzskatīts par pieņemtu pēc tā apmaksas, un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

Atkarībā no izvēlētā preču saņemšanas veida par preču piegādes apstiprinājumu (preču saņemšanu) tiks uzskatīts:

 • Pasta komersanta izsniegts apstiprinājums par preču piegādi;
 • Pircēja apliecinājums par preces saņemšanas faktu – parakstīta preču pavadzīme (rēķins).

5. Piegādes noteikumi

Preces iespējams saņemt:

 • Pārdevēja klientu centrā Bruņinieku ielā 41, Rīgā, darba laikā. Preču izsniegšana klientu centrā ir bez piegādes maksas.
 • Pārdevējs nodrošina tiešās piegādes tikai Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši e-veikalā norādītajiem piegādes termiņiem un piegādes pakalpojuma izcenojumiem. Preču piegāde tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses būves ārdurvīm. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.
 • Ar Latvijas Pasts, starpniecību, atbilstoši Latvijas Pasts noteiktajiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktajiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem.
 • Ar Omniva starpniecību, atbilstoši Omniva noteiktajiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktajiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem.

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt/nenodot preci, ja Pircējs nav veicis preces vai piegādes apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Cenā nav iekļauta maksa par piegādi.

Piegādes maksa ir norādīta atsevišķi un var mainīties atkarībā no piegādes veida un preces svara.

6. Garantija

Pārdevēja e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadus.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties pie Pārdevēja.

Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Pārdevējs apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci.

Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

 • prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;
 • konstatēts, ka precei veikts remonts vai veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • tiek konstatēti jebkādi bojājumi;
 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē vai uz tās virsmas;
 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;
 • preces neatbilstošas izmantošanas vai uzglabāšanas gadījumā.
 • citos gadījumos, kas cēloņsakarīgi radījuši preces bojājumu.

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks izskatītas saskaņā ar “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma”, Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu". u.c. piemērojamām tiesību normām.

Garantijas saistības neattiecas uz preces subjektīvajām īpašībām, piemēram, grāmatas saturu.

7. Līguma izpildes laiks

Pārdevējs apņemas izpildīt Līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši e-veikalā noteiktajiem termiņiem.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt Līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Pārdevējs informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci vai atgriezt samaksāto preces pirkuma maksu.

8. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pircējs (patērētājs) var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no šī Līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preci valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu, piemēram, pa pastu (Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011) vai pa e-pastu (gramatas@lv.lv) nosūtītu vēstuli, jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no šī līguma. Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapu.

Atteikuma radītās sekas

Ja Pircējs atteiksies no šī līguma, Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma, preces atgriešanas Pārdevējam un pēc tam, kad Pārdevējs būs pārliecinājies par preces tehnisko un vizuālo stāvokli. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs skaidri nav paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Atteikuma tiesību realizēšanas gadījumā Pārdevējs neatlīdzina Pircējam preces atgriešanas izdevumus.

Pārdevējs nenodrošina preces vērtības atmaksu skaidrā naudā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • Pircējs (patērētājs) nav nodrošinājis preču kvalitāti un drošu saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā;
 • prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība;
 • prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savietojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citādi, nevis preces tiešā pielietojuma nolūkā.

Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci, vai tā ir lietota pretēji tās parastam izmantošanas un uzglabāšanas mērķim un veidam.

Atteikuma tiesības neattiecas uz preces subjektīvajām īpašībām, piemēram, grāmatas satura atbilstību Pircēja vēlmēm.

9. Preču atgriešanas kārtība

Preces jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz tā juridisko adresi: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, vai jānodod Pārdevēja klientu centrā Bruņinieku ielā 41, Rīgā, (darba laikā) bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs Pārdevējam ir paziņojis savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu.

Preces, kuras iegādātas Pārdevēja klientu centrā (klātienē), nav šī Līguma priekšmets, t.i., tās nevar atgriezt, un uz minētajām iegādēm nav attiecināmas patērētāja atteikuma tiesības.

10. Konfidencialitāte un fizisko personu datu apstrāde

Pārdevējs uzskata Pircēja datus par īpaši aizsargājamiem datiem, apņemas neizpaust tos un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez tiesiska pamata. Fizisko personu datu apstrādē Pārdevējs ievēro “Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas 2016/679” prasības. Datu apstrādi Pārdevējs veic saskaņā ar Pārdevēja apstiprināto privātuma politiku.

Ievadot nepieciešamo informāciju e-veikala pasūtījuma noformēšanai, iesūtot savus datus Pārdevējam elektroniski vai sniedzot tos telefoniski nolūkā noformēt pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Ievadāmā informācija pasūtījuma noformēšanai ir minimāli nepieciešamā informācija pirkuma veikšanai un tā izpildei. Pircējs tiek informēts, ka Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi un izpildi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Pircējam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.

Ar Pircēja tiesībām fizisko personu datu apstrādes jomā detalizēti iespējams iepazīties Pārdevēja apstiprinātajā privātuma politikā.

11. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis preču pasūtījuma apmaksu, un ir spēkā līdz brīdim, kad līgumslēdzējas puses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

12. Strīdu risināšanas kārtība

Visi strīdi un domstarpības, kas rodas no šī Līguma un tā izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā pušu starpā. Ja strīdu neizdodas atrisināt, ieinteresētā puse ir tiesīga vērsties vispārīgās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto kārtību.

13. Pārdevēja rekvizīti

VSIA Latvijas Vēstnesis
Reģistrācijas numurs: 40003113794
PVN maksātāja Nr. LV40003113794
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011

Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konta Nr.: LV31HABA0551027727297

Banka: AS SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.: LV56UNLA0002100609196

 

Kontakti

Par grāmatu iegādi lūdzam sazināties ar LASĪTĀJU SERVISU

T.: 67311161
E-pasts: gramatas@lv.lv

Kā nopirkt

 

Grāmatu veikals

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā izdotās grāmatas par izdevēja cenām var iegādāties:

←
1.
no 4
→
 

 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67898741
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).